Monday, 15 March 2010

John Mayer's Indo-Jazz Fusions : Shiva NatarajJohn Mayer - violin, tampura
Jonathan Mayer - sitar, tampura
Harjinda Matharu - tabla

Jyoti.mp3